Keramički umivaonici


Cijena
Umivaonik LT 3073 Zaliha 151
Umivaonik LT 3073
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 5062 Zaliha 105
Umivaonik LT 5062
 • Širina: 33 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 5043 Zaliha 112
Umivaonik LT 5043
 • Širina: 45 cm
 • Keramika
Umivaonik Basic 55 Zaliha 114
Umivaonik Basic 55
 • Širina: 55 cm
 • Keramika
Umivaonik Daphne 33 Zaliha 119
Umivaonik Daphne 33
 • Širina: 33 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2025 Zaliha 119
Umivaonik LT 2025
 • Širina: 38 cm
 • Keramika
Umivaonik Daphne 43 Zaliha 133
Umivaonik Daphne 43
 • Širina: 42 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 6002 Zaliha 135
Umivaonik LT 6002
 • Širina: 55 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 6008 Zaliha 143
Umivaonik LT 6008
 • Širina: 50 cm
 • Keramika
Umivaonik Basic 80 Zaliha 144
Umivaonik Basic 80
 • Širina: 80 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2005 Zaliha 144
Umivaonik LT 2005
 • Širina: 45 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 5032 Zaliha 144
Umivaonik LT 5032
 • Širina: 45 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2001 Zaliha 149
Umivaonik LT 2001
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2082 Zaliha 149
Umivaonik LT 2082
 • Širina: 50 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 1140 Zaliha 159
Umivaonik LT 1140
 • Širina: 45 cm
 • Keramika
Umivaonik Minos 55 Zaliha 159
Umivaonik Minos 55
 • Širina: 55 cm
 • Keramika
Umivaonik Daphne 50 Zaliha 169
Umivaonik Daphne 50
 • Širina: 50 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2173 Zaliha 179
Umivaonik LT 2173
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2143-P Zaliha 179
Umivaonik LT 2143-P
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 1132 Zaliha 179
Umivaonik LT 1132
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2174 Zaliha 186
Umivaonik LT 2174
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 7506-90 Zaliha 189
Umivaonik LT 7506-90
 • Širina: 90 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 7506-100 Zaliha 199
Umivaonik LT 7506-100
 • Širina: 100 cm
 • Keramika
Umivaonik Matiz 46 Zaliha 49
Umivaonik Matiz 46
 • Širina: 45 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 304G Zaliha 55
Umivaonik LT 304G
 • Širina: 48 cm
 • Keramika
Umivaonik Matiz 55 Zaliha 59
Umivaonik Matiz 55
 • Širina: 55 cm
 • Keramika
Umivaonik Duru 60 Zaliha 77
Umivaonik Duru 60
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik Luna 45 Zaliha 78
Umivaonik Luna 45
 • Širina: 45 cm
 • Keramika
Umivaonik Ibon 56 Zaliha 86
Umivaonik Ibon 56
 • Širina: 55 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 1011 Zaliha 149
Umivaonik LT 1011
 • Širina: 45 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 3206 Zaliha 151
Umivaonik LT 3206
 • Širina: 48 cm
 • Keramika
Umivaonik Infinity 60 Zaliha 169
Umivaonik Infinity 60
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik Mini 37 Zaliha 59
Umivaonik Mini 37
 • Širina: 38 cm
 • Keramika
Umivaonik Noura 60 Zaliha 73
Umivaonik Noura 60
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik Bella 65 Zaliha 83
Umivaonik Bella 65
 • Širina: 65 cm
 • Keramika
Umivaonik One 46 A Zaliha 93
Umivaonik One 46 A
 • Širina: 45 cm
 • Keramika
Umivaonik Elite 60 Zaliha 95
Umivaonik Elite 60
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik Bella 80 Zaliha 102
Umivaonik Bella 80
 • Širina: 80 cm
 • Keramika
Umivaonik One 46 P Zaliha 103
Umivaonik One 46 P
 • Širina: 45 cm
 • Keramika
Umivaonik Loft 60 Zaliha 107
Umivaonik Loft 60
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik Elite 70 Zaliha 109
Umivaonik Elite 70
 • Širina: 70 cm
 • Keramika
Umivaonik Cubito 65 Zaliha 123
Umivaonik Cubito 65
 • Širina: 65 cm
 • Keramika
Umivaonik Elite 80 Zaliha 126
Umivaonik Elite 80
 • Širina: 80 cm
 • Keramika
Umivaonik Basic 65 Zaliha 129
Umivaonik Basic 65
 • Širina: 65 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2179-S Zaliha 141
Umivaonik LT 2179-S
 • Širina: 35 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2184 Zaliha 141
Umivaonik LT 2184
 • Širina: 38 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2177 Zaliha 147
Umivaonik LT 2177
 • Širina: 42 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 3076 Zaliha 149
Umivaonik LT 3076
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 3072 Zaliha 151
Umivaonik LT 3072
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2144 Zaliha 151
Umivaonik LT 2144
 • Širina: 42 cm
 • Keramika
Umivaonik Elite 100 Zaliha 156
Umivaonik Elite 100
 • Širina: 100 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2178-S Zaliha 159
Umivaonik LT 2178-S
 • Širina: 48 cm
 • Keramika
Umivaonik Nova 70 Zaliha 163
Umivaonik Nova 70
 • Širina: 70 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2173-S Zaliha 163
Umivaonik LT 2173-S
 • Širina: 50 cm
 • Keramika
Umivaonik Basic 100 Zaliha 166
Umivaonik Basic 100
 • Širina: 100 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2143 Zaliha 167
Umivaonik LT 2143
 • Širina: 50 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 1138 Zaliha 169
Umivaonik LT 1138
 • Širina: 55 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 7506-80 Zaliha 169
Umivaonik LT 7506-80
 • Širina: 80 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2178 Zaliha 172
Umivaonik LT 2178
 • Širina: 50 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 1139 Zaliha 179
Umivaonik LT 1139
 • Širina: 65 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 5027 Zaliha 179
Umivaonik LT 5027
 • Širina: 55 cm
 • Keramika
Umivaonik Pinto 100 Zaliha 189
Umivaonik Pinto 100
 • Širina: 100 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 1131 Zaliha 193
Umivaonik LT 1131
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik Sava 100 Zaliha 223
Umivaonik Sava 100
 • Širina: 100 cm
 • Keramika
Umivaonik Ida 45 Zaliha 59
Umivaonik Ida 45
 • Širina: 45 cm
 • Keramika
Umivaonik Adele 50 Zaliha 64
Umivaonik Adele 50
 • Širina: 50 cm
 • Keramika
Umivaonik Bella 50 Zaliha 69
Umivaonik Bella 50
 • Širina: 50 cm
 • Keramika
Umivaonik Adele 55 Zaliha 69
Umivaonik Adele 55
 • Širina: 55 cm
 • Keramika
Umivaonik Debba 35 Zaliha 71
Umivaonik Debba 35
 • Širina: 35 cm
 • Keramika
Umivaonik City 50 R Zaliha 72
Umivaonik City 50 R
 • Širina: 50 cm
 • Keramika
Umivaonik Frame 50 Zaliha 72
Umivaonik Frame 50
 • Širina: 50 cm
 • Keramika
Umivaonik City 50 L Zaliha 72
Umivaonik City 50 L
 • Širina: 50 cm
 • Keramika
Umivaonik Bella 60 Zaliha 73
Umivaonik Bella 60
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik Debba 40 Zaliha 79
Umivaonik Debba 40
 • Širina: 40 cm
 • Keramika
Umivaonik Debba 45 Zaliha 81
Umivaonik Debba 45
 • Širina: 45 cm
 • Keramika
Umivaonik Punto 52 Zaliha 83
Umivaonik Punto 52
 • Širina: 50 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 5060 Zaliha 89
Umivaonik LT 5060
 • Širina: 40 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 5006 Zaliha 89
Umivaonik LT 5006
 • Širina: 38 cm
 • Keramika
Umivaonik Cubito 45 Zaliha 89
Umivaonik Cubito 45
 • Širina: 45 cm
 • Keramika
Umivaonik Luna 55 Zaliha 91
Umivaonik Luna 55
 • Širina: 55 cm
 • Keramika
Umivaonik Debba 55 Zaliha 91
Umivaonik Debba 55
 • Širina: 55 cm
 • Keramika
Umivaonik Frame 60 Zaliha 92
Umivaonik Frame 60
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik Frame 65 Zaliha 95
Umivaonik Frame 65
 • Širina: 65 cm
 • Keramika
Umivaonik Luna 65 Zaliha 99
Umivaonik Luna 65
 • Širina: 65 cm
 • Keramika
Umivaonik Debba 60 Zaliha 99
Umivaonik Debba 60
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik Cubito 55 Zaliha 99
Umivaonik Cubito 55
 • Širina: 55 cm
 • Keramika
Umivaonik Frame 70 Zaliha 108
Umivaonik Frame 70
 • Širina: 70 cm
 • Keramika
Umivaonik Cubito 60 Zaliha 111
Umivaonik Cubito 60
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2029 Zaliha 112
Umivaonik LT 2029
 • Širina: 33 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 3070 Zaliha 125
Umivaonik LT 3070
 • Širina: 42 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 6005 Zaliha 126
Umivaonik LT 6005
 • Širina: 50 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 1015 Zaliha 129
Umivaonik LT 1015
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik Frame 80 Zaliha 132
Umivaonik Frame 80
 • Širina: 80 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 3008 Zaliha 139
Umivaonik LT 3008
 • Širina: 45 cm
 • Keramika
Umivaonik Sava 55 Zaliha 144
Umivaonik Sava 55
 • Širina: 55 cm
 • Keramika
Umivaonik Etna 65 Zaliha 151
Umivaonik Etna 65
 • Širina: 65 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 4025 Zaliha 151
Umivaonik LT 4025
 • Širina: 60 cm
 • Keramika
Umivaonik Bianna 80 Zaliha 159
Umivaonik Bianna 80
 • Širina: 80 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 7506-75 Zaliha 165
Umivaonik LT 7506-75
 • Širina: 75 cm
 • Keramika
Umivaonik Frame 100 Zaliha 170
Umivaonik Frame 100
 • Širina: 100 cm
 • Keramika
Umivaonik Minos 70 Zaliha 193
Umivaonik Minos 70
 • Širina: 70 cm
 • Keramika
Umivaonik Quattro 100 Zaliha 239
Umivaonik Quattro 100
 • Širina: 100 cm
 • Keramika
Umivaonik LT 2213 Zaliha 272
Umivaonik LT 2213
 • Širina: 80 cm
 • Keramika
Umivaonik Olive Po narudžbi 139
Umivaonik Olive
 • Širina: 75 cm
 • Keramika
Umivaonik One 42 Po narudžbi 97
Umivaonik One 42
 • Širina: 42 cm
 • Keramika
Umivaonik One 55 Po narudžbi 97
Umivaonik One 55
 • Širina: 55 cm
 • Keramika

KERAMIČKI UMIVAONIK

Keramički umivaonik je ključni element svake moderno dizajnirane kupaonice. Ovi elegantni i funkcionalni umivaonici od keramike predstavljaju savršenu kombinaciju stila i praktičnosti. Bez obzira jeste li u procesu renoviranja kupaonice ili gradnje nove, odabir pravog keramičkog umivaonika može učiniti vašu kupaonicu ne samo estetski privlačnom, već i izuzetno funkcionalnom.

Kada je riječ o keramičkim umivaonicima, ponuda je raznolika. Možete pronaći keramičke umivaonike različitih oblika, veličina i boja, prilagođene različitim stilovima i potrebama. Bez obzira tražite li umivaonik za prostranu kupaonicu ili kompaktno rješenje za manji prostor, keramički umivaonici dolaze u različitim dimenzijama kako bi odgovarali vašim zahtjevima. Najmanja dimenzija je keramički lavabo 33 cm dok je največa dimenzija keramički umivaonik 150 cm

Umivaonik keramika je izuzetno otporan na oštećenja, što znači da će vaš lavabo zadržati svoj sjaj i ljepotu dugi niz godina. Također je jednostavna za čišćenje i održavanje, što olakšava održavanje vaše kupaonice čistom i urednom. Osim toga, keramički umivaonik je otporan na vlagu i mrlje, čineći ga idealnim za svakodnevnu upotrebu u kupaonici. Osim keramičkih umivaonika korisnici izgled svoje kupaonice podižu pomoću slavine za umivaonik.

KERAMIČKI LAVABO

Drugi naziv za keramički umivaonik ili umivaonik keramika. Keramički lavabo pruža elegantan i suvremen izgled, istovremeno pružajući trajnu i otpornu površinu. Keramički lavabo dolazi u različitim dizajnima, od klasičnih i jednostavnih do modernih i luksuznih varijanti, omogućavajući vam da pronađete savršen komad koji odgovara vašem ukusu i stilu. Lavabo keramika dolazi u duploj varijanti kao dupli umivaonik 120 cm idealan za postrane kupaonice i veći broj ljudi. 

Lavabo keramika ukratko predstavlja izvrsnu investiciju za svakodnevnu kupaonicu. Keramički lavabo 60 cm  dokaz je da se ovdje radi o umivaonicima sofisticiranog izgleda, različitih boja i oblika. Nemojte se plašiti unijeti dašak modernosti u svoju kupaonicu jer lavabo keramika ne mora biti ugradbeni ili nagradni objekt već može doći kao samostalni samostojeći umivaonik.

 

Možemo koristiti kolačiće?